Chinese Super League 2022


CHAMPIONS
Shandong Luneng TTC
Ma Long Xu Yingbin Yuan Licen Liu Dingshuo2021 SEASONS 2023

The 21st Chinese Super League season featured 9 teams. After a group stage, four best teams advanced to the semi-finals stage. Led by strong performances of Ma Long and Xu Yingbin, Shandong Luneng TTC team won its 5th Chinese Super League title.

FINAL
3 Shandong Luneng TTC
2 Shanghai Zhongxing TTC
Yuan Licen/Ma Long Xu Xin/Fan Zhendong 3-2
Xu Yingbin Zhou Kai 3-2
Ma Long Fan Zhendong 1-3
Xu Yingbin Xu Xin 2-3
Yuan Licen Zhou Kai 3-1

SEMI-FINALS
3 Shanghai Zhongxing TTC
1 Huangshi TTC
Xu Xin/Zhou Kai Wei Shihao/Xue Fei 1-3
Fan Zhendong Xiang Peng 3-2
Zhou Kai Xue Fei 3-1
Fan Zhendong Wei Shihao 3-1

3 Shandong Luneng TTC
1 Shandong Weiqiao TTC
Yuan Licen/Ma Long Yu Ziyang/Zhou Qihao 0-3
Xu Yingbin Wang Chuqin 3-2
Ma Long Zhou Qihao 3-0
Xu Yingbin Yu Ziyang 3-1

GROUP STAGE STANDINGS

Pos.TeamWonLostPoints
1 Shandong Luneng TTC 7115
2 Huangshi TTC 6214
3 Shanghai Zhongxing TTC 6214
4 Shandong Weiqiao TTC 6214
5 Lexuan Sports Group TTC4412
6 Shantou Mingrun TTC3511
7 Sichuan TTC3511
8 Shenzhen Baoan TTC179
9 Jiangsu Zhongchao TTC088

INDIVIDUAL STANDINGS

PlayerTeamWinsLossesDifferenceWin %
Xiang PengHuangshi TTC122+1086%
Wang ChuqinShandong Weiqiao TTC112+985%
Fan ZhendongShanghai Zhongxing TTC80+8100%
Ma LongShandong Luneng TTC70+7100%
Lin GaoyuanShantou Mingrun TTC63+367%
Sai LinweiLexuan Sports Group TTC63+367%
 Zhou KaiShanghai Zhongxing TTC41+380%
Xu YingbinShandong Luneng TTC64+260%
Liang YanningLexuan Sports Group TTC54+156%
Zhou QihaoShandong Weiqiao TTC43+157%
Zhu LinfengSichuan TTC21+167%
Xu ChenhaoSichuan TTC55050%
Xu HaidongShantou Mingrun TTC44050%
Xue FeiHuangshi TTC44050%
Cheng JingqiShenzhen Baoan TTC22050%
Gao YangLexuan Sports Group TTC22050%
Yang ShuoJiangsu Zhongchao TTC22050%
Xu XinShanghai Zhongxing TTC11050%
Wei ShihaoHuangshi TTC11050%
Zhao ZihaoShanghai Zhongxing TTC34-143%
Yuan LicenShandong Luneng TTC34-143%
Zheng PeifengSichuan TTC23-140%
Sun WenShandong Weiqiao TTC01-10%
Fan ShengpengShantou Mingrun TTC01-10%
Ma TeShantou Mingrun TTC01-10%
Liu DingshuoShandong Luneng TTC01-10%
Sun ZhengShanghai Zhongxing TTC01-10%
Cao WeiLexuan Sports Group TTC12-133%
Ren HaoShenzhen Baoan TTC24-233%
Yu ZiyangShandong Weiqiao TTC13-225%
Li YijieShantou Mingrun TTC13-225%
Leng DapengSichuan TTC02-20%
Zhou YuShenzhen Baoan TTC02-20%
Sun JiayiJiangsu Zhongchao TTC02-20%
Yan ShengSichuan TTC03-30%
Bora VangShenzhen Baoan TTC15-417%
Yu HeyiShenzhen Baoan TTC06-60%
Liu YeboJiangsu Zhongchao TTC18-711%
Hu DongshenJiangsu Zhongchao TTC08-80%

ROUND 1
3 Shandong Luneng TTC
1 Shenzhen Baoan TTC
Yuan Licen/Xu Yingbin Zhou Yu/Ren Hao 0-3
Ma Long Yu Heyi 3-1
Xu Yingbin Ren Hao 3-2
Yuan Licen Yu Heyi 3-2

3 Shantou Mingrun TTC
1 Sichuan TTC
Li Yijie/Xu Haidong Zhu Linfeng/Zheng Peifeng 2-3
Lin Gaoyuan Xu Chenhao 3-2
Xu Haidong Zheng Peifeng 3-1
Li Yijie – Xu Chenhao 3-1

3 Shanghai Zhongxing TTC
0 Jiangsu Zhongchao TTC
Zhou Kai/Zhao Zihao Yang Shuo/Liu Yebo 3-0
Fan Zhendong Hu Dongshen 3-0
Zhao Zihao Liu Yebo 3-1

3 Huangshi TTC
1 Lexuan Sports Group TTC
Wei Shihao/Xue Fei Cao Wei/Sai Linwei 3-1
Xiang Peng Liang Yanning 3-2
Xue Fei Sai Linwei 2-3
Xiang Peng Cao Wei 3-1

ROUND 2
3 Shandong Luneng TTC
0 Sichuan TTC
Yuan Licen/Xu Yingbin Zhu Linfeng/Yan Sheng 3-1
Ma Long Leng Dapeng 3-0
Xu Yingbin Yan Sheng 3-1

3 Shanghai Zhongxing TTC
1 Lexuan Sports Group TTC
Xu Xin/Fan Zhendong Cao Wei/Sai Linwei 3-0
Zhao Zihao Liang Yanning 2-3
Fan Zhendong Sai Linwei 3-2
Zhao Zihao Cao Wei 3-2

3 Shantou Mingrun TTC
0 Jiangsu Zhongchao TTC
Li Yijie/Xu Haidong Yang Shuo/Liu Yebo 3-1
Lin Gaoyuan Hu Dongshen 3-0
Xu Haidong Liu Yebo 3-0

3 Shandong Weiqiao TTC
2 Huangshi TTC
Zhou Qihao/Yu Ziyang Wei Shihao/Xue Fei 3-1
Wang Chuqin Xiang Peng 3-2
Yu Ziyang Xue Fei 1-3
Zhou Qihao Xiang Peng 2-3
Wang Chuqin Wei Shihao 3-1

ROUND 3
3 Shandong Weiqiao TTC
1 Jiangsu Zhongchao TTC
Yu Ziyang/Zhou Qihao Liu Yebo/Yang Shuo 2-3
Wang Chuqin Hu Dongshen 3-0
Zhou Qihao Yang Shuo 3-2
Wang Chuqin Liu Yebo 3-1

3 Huangshi TTC
1 Shenzhen Baoan TTC
Niu Guankai/Xue Fei Zhou Yu/Ren Hao 0-3
Xiang Peng Cheng Jingqi 3-2
Xue Fei Ren Hao 3-1
Xiang Peng Zhou Yu 3-1

3 Sichuan TTC
2 Lexuan Sports Group TTC
Zhu Linfeng/Zheng Peifeng Sai Linwei/Cao Wei 3-0
Xu Chenhao Liang Yanning 3-0
Zheng Peifeng Cao Wei 2-3
Zhu Linfeng Liang Yanning 2-3
Xu Chenhao Sai Linwei 3-0

3 Shandong Luneng TTC
2 Shantou Mingrun TTC
Xu Yingbin/Yuan Licen Li Yijie/Xu Haidong 1-3
Ma Long Lin Gaoyuan 3-1
Yuan Licen Xu Haidong 2-3
Xu Yingbin Lin Gaoyuan 3-1
Ma Long Li Yijie 3-0

ROUND 4
3 Shanghai Zhongxing TTC
1 Shandong Weiqiao TTC
Zhao Zihao/Zhou Kai Yu Ziyang/Zhou Qihao 2-3
Fan Zhendong Wang Chuqin 3-1
Zhou Kai Zhou Qihao 3-0
Fan Zhendong Yu Ziyang 3-1

3 Lexuan Sports Group TTC
1 Shandong Luneng TTC
Cao Wei/Liang Yanning Liu Dingshuo/Yuan Licen 0-3
Gao Yang – Xu Yingbin 3-1
Liang Yanning Yuan Licen 3-0
Gao Yang – Liu Dingshuo 3-0

3 Huangshi TTC
1 Shantou Mingrun TTC
Wei Shihao/Xue Fei Fan Shengpeng/Lin Gaoyuan 3-0
Xiang Peng Xu Haidong 3-0
Xue Fei Lin Gaoyuan 2-3
Xiang Peng Fan Shengpeng 3-1

3 Sichuan TTC
1 Shenzhen Baoan TTC
Zhu Linfeng/Zheng Peifeng Ren Hao/Zhou Yu 1-3
Xu Chenhao Bora Vang 3-2
Zheng Peifeng Zhou Yu 3-2
Zhu Linfeng Bora Vang 3-2

ROUND 4
3 Shanghai Zhongxing TTC
1 Sichuan TTC
Fan Zhendong/Zhou Kai Leng Dapeng/Yang Sheng 3-0
Zhao Zihao Xu Chenhao 2-3
Zhou Kai Yan Sheng 3-0
Fan Zhendong Xu Chenhao 3-0

3 Huangshi TTC
1 Jiangsu Zhongchao TTC
Wei Shihao/Xue Fei Liu Yebo/Yang Shuo 2-3
Xiang Peng Hu Dongshen 3-1
Xue Fei Yang Shuo 3-2
Xiang Peng Liu Yebo 3-1

3 Shandong Weiqiao TTC
2 Lexuan Sports Group TTC
Yu Ziyang/Zhou Qihao Gao Yang/Liang Yanning 2-3
Wang Chuqin Sai Linwei 3-0
Zhou Qihao Liang Yanning 3-0
Yu Ziyang Sai Linwei 0-3
Wang Chuqin Gao Yang 3-0

3 Shantou Mingrun TTC
2 Shenzhen Baoan TTC
Xu Haidong/Li Yijie – Cheng Jingqi/Ren Hao 2-3
Lin Gaoyuan Yu Heyi 3-0
Li Yijie – Ren Hao 1-3
Lin Gaoyuan Cheng Jingqi 3-1
Xu Haidong Yu Heyi 3-2

ROUND 5
3 Shandong Luneng TTC
2 Shandong Weiqiao TTC
Yuan Licen/Ma Long Sun Wen/Zhou Qihao 3-0
Xu Yingbin Wang Chuqin 2-3
Ma Long Zhou Qihao 3-0
Yuan Licen Wang Chuqin 0-3
Xu Yingbin Sun Wen 3-0

3 Huangshi TTC
1 Sichuan TTC
Wei Shihao/Xue Fei Zhu Linfeng/Zheng Peifeng 3-1
Xiang Peng Xu Chenhao 3-1
Xue Fei Zheng Peifeng 1-3
Wei Shihao Xu Chenhao 3-1

3 Lexuan Sports Group TTC
2 Jiangsu Zhongchao TTC
Gao Yang/Liang Yanning Sun Jiayi/Yang Shuo 3-0
Sai Linwei Liu Yebo 3-0
Liang Yanning Yang Shuo 0-3
Gao Yang – Liu Yebo 0-3
Sai Linwei Sun Jiayi 3-0

3 Shanghai Zhongxing TTC
2 Shenzhen Baoan TTC
Zhou Kai/Xu Xin Cheng Jingqi/Bora Vang 2-3
Zhao Zihao Yu Heyi 3-2
Xu Xin Bora Vang 3-1
Zhao Zihao Cheng Jingqi 1-3
Zhou Kai Yu Heyi 3-0

ROUND 6
3 Shanghai Zhongxing TTC
0 Shantou Mingrun TTC
Xu Xin/Zhou Kai Fan Shengpeng/Lin Gaoyuan 3-1
Fan Zhendong Xu Haidong 3-0
Zhou Kai Lin Gaoyuan 3-2

3 Shandong Weiqiao TTC
0 Sichuan TTC
Yu Ziyang/Zhou Qihao Zhu Linfeng/Yan Sheng 3-2
Wang Chuqin Leng Dapeng 3-0
Zhou Qihao Yan Sheng 3-1

3 Shandong Luneng TTC
1 Huangshi TTC
Yuan Licen/Ma Long Niu Guankai/Xue Fei 3-0
Xu Yingbin Xiang Peng 0-3
Ma Long Xue Fei 3-1
Yuan Licen Xiang Peng 3-2

3 Shenzhen Baoan TTC
1 Jiangsu Zhongchao TTC
Cheng Jingqi/Ren Hao Yang Shuo/Liu Yebo 2-3
Bora Vang Hu Dongshen 3-1
Ren Hao Liu Yebo 3-0
Cheng Jingqi Hu Dongshen 3-2

ROUND 7
3 Lexuan Sports Group TTC
0 Shenzhen Baoan TTC
Cao Wei/Liang Yanning Cheng Jingqi/Bora Vang 3-1
Sai Linwei Ren Hao 3-1
Liang Yanning Bora Vang 3-0

3 Sichuan TTC
2 Jiangsu Zhongchao TTC
Zhu Linfeng/Zheng Peifeng Liu Yebo/Yang Shuo 0-3
Xu Chenhao Hu Dongshen 3-0
Zheng Peifeng Yang Shuo 1-3
Xu Chenhao Liu Yebo 3-0
Zhu Linfeng Hu Dongshen 3-0

3 Shandong Weiqiao TTC
1 Shantou Mingrun TTC
Zhou Qihao/Yu Ziyang Li Yijie/Xu Haidong 3-2
Wang Chuqin Lin Gaoyuan 0-3
Yu Ziyang Xu Haidong 3-2
Wang Chuqin Li Yijie 3-0

3 Shandong Luneng TTC
2 Shanghai Zhongxing TTC
Yuan Licen/Ma Long Xu Xin/Zhou Kai 3-2
Xu Yingbin Fan Zhendong 1-3
Ma Long Zhou Kai 3-0
Yuan Licen Fan Zhendong 2-3
Xu Yingbin Xu Xin 3-2

ROUND 8
3 Shandong Weiqiao TTC
0 Shenzhen Baoan TTC
Yu Ziyang/Zhou Qihao Cheng Jingqi/Bora Vang 3-1
Wang Chuqin Ren Hao 3-0
Zhou Qihao Bora Vang 3-0

3 Shandong Luneng TTC
0 Jiangsu Zhongchao TTC
Ma Long/Yuan Licen Yang Shuo/Liu Yebo 3-1
Xu Yingbin Sun Jiayi 3-2
Yuan Licen Liu Yebo 3-1

3 Lexuan Sports Group TTC
0 Shantou Mingrun TTC
Cao Wei/Liang Yanning Li Yijie/Xu Haidong 3-1
Sai Linwei Ma Te 3-1
Liang Yanning Xu Haidong 3-0

3 Huangshi TTC
0 Shanghai Zhongxing TTC
Wei Shihao/Xue Fei Zhou Kai/Sun Zheng 3-2
Xiang Peng Zhao Zihao 3-1
Xue Fei Sun Zheng 3-2