Shanghai Zhongxing TTC


Shanghai, China
Founded in 1999


Shanghai Zhongxing TTC is one of the clubs that has won a Chinese Super League title. Renowned players, such as Wang Liqin, Xu Xin and Zhang Jike have represented club & led it to success.

ACCOLADES

Chinese Super League
(2008)
(2022, 2019, 2013, 2012, 2001, 2000)
(2021, 2020, 2016, 2009)

SEASONS

2022 CHINESE SUPER LEAGUE
Won the silver medals

PLAYERS
Fan Zhendong (8 Wins 0 Losses)
Zhou Kai (4W 1L)
Zhao Zihao (3W 4L)
Xu Xin (1W 1L)
Sun Zheng (0W 1L)

2021 CHINESE SUPER LEAGUE
Won the bronze medals

PLAYERS
Zhao Zihao (6 Wins 8 Losses)
Xu Chenhao (3W 5L)
Xu Xin (3W 1L)
Zhao Zhaoyan (0W 1L)

2020 CHINESE SUPER LEAGUE
Won the bronze medals

PLAYERS
Zhao Zihao (8 Wins 7 Losses)
Xu Xin (7W 6L)
Xu Chenhao (5W 6L)
Cheng Jingqi (4W 2L)
Xiang Peng (0W 1L)

2018/19 CHINESE SUPER LEAGUE
Won the silver medals

PLAYERS
Xu Xin (23 Wins 11 Losses)
Zhao Zihao (20W 8L)
Cheng Jingqi (13W 8L)
Liu Jikang (7W 10L)

2017/18 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 8th

PLAYERS
Xu Xin (18 Wins 10 Losses)
Cui Qinglei (6W 22L)
Zhao Zihao (6W 23L)
Sun Zheng (0W 4L)

2016 CHINESE SUPER LEAGUE
Won the bronze medals

PLAYERS
Xu Xin (25 Wins 7 Losses)
Shang Kun (19W 15L)
Jeoung Young-sik (7W 9L)
Zhao Zihao (6W 8L)

2015 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 5th

PLAYERS
Xu Xin (7 Wins 3 Losses)
Shang Kun (7W 6L)
Zhao Zihao (5W 3L)

2014 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 5th

PLAYERS
Xu Xin (19 Wins 8 Losses)
Shang Kun (18W 15L)
Zhao Zihao (10W 15L)
Chen Zhiyang (0W 3L)

2013 CHINESE SUPER LEAGUE
Won the silver medals

PLAYERS
Xu Xin (27 Wins 10 Losses)
Shang Kun (19W 15L)
Wang Liqin (15W 5L)
Zhang Yang (2W 2L)

2012 CHINESE SUPER LEAGUE
Won the silver medals

PLAYERS
Wang Liqin (20 Wins 15 Losses)
Xu Xin (18W 13L)
Shang Kun (14W 7L)
Zhang Yang (1W 2L)

2011 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 6th

PLAYERS
Wang Liqin
Shang Kun
Zhai Yiming
Ko Lai-chak

2010 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 7th

PLAYERS
Wang Liqin (13 Wins 11 Losses)
Shang Kun (5W 11L)
Chuang Chih-Yuan (3W 6L)
Zhang Yang (1W 0L)

2009 CHINESE SUPER LEAGUE
Won the bronze medals

PLAYERS
Wang Liqin (20 Wins 9 Losses)
Xu Xin (11W 10L)
Ko Lai-chak (2W 1L)
Zhang Yang (0W 2L)

2008 CHINESE SUPER LEAGUE
Won the league

PLAYERS
Wang Liqin (11 Wins 6 Losses)
Ko Lai-chak (5W 5L)
Xu Xin (2W 2L)
Zhang Yang (1W 0L)
Zhu Jiang (0W 4L)

2005 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 11th

PLAYERS
Ding Song
Oh Sang-eun
Guo Jinhao
Zhang Yang
Gao Xin

2003/04 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 8th

PLAYERS
Wang Liqin
Zhang Jike
Guo Jinhao
He Haijin

2002 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 6th

PLAYERS
Wang Liqin
He Haijin
Guo Jinhao
Xi Minjie
Huang Jun

2000/01 CHINESE SUPER LEAGUE
Won the silver medals

PLAYERS
Wang Liqin
Xi Minjie
Guo Jinhao
Feng Zhe

2000 CHINESE SUPER LEAGUE
Won the silver medals

PLAYERS
Wang Liqin
Xi Minjie
Guo Jinhao
Feng Zhe