Sichuan Changhong TTC


Sichuan, China
Founded in 2000


Sichuan Changhong TTC won the bronze medals in the Chinese Super League 2007 season, led by Ma Long.

ACCOLADES

Chinese Super League
(2007)

SEASONS

2022 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 7th

PLAYERS
Xu Chenhao (5 Wins 5 Losses)
Zhu Linfeng (2W 1L)
Zheng Peifeng (2W 3L)
Leng Dapeng (0W 2L)
Yan Sheng (0W 3L)

2021 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 7th

PLAYERS
Leng Dapeng (0 Wins 2 Losses)
Li Zhi (0W 3L)

2020 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 8th

PLAYERS
Xu Ruifeng (5 Wins 7 Losses)
Zhao Zhaoyan (4W 7L)
Yan Sheng (3W 8L)
Lai Jiaxin (0W 3L)

2018/19 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 10th

PLAYERS
Yan Sheng (5 Wins 16 Losses)
Kuang Li (5W 19L)
Xu Ruifeng (4W 10L)
Lai Jiaxin (4W 15L)
Xu Hui (2W 7L)

2017 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 10th

PLAYERS
Zhu Linfeng (6 Wins 17 Losses)
Xu Ruifeng (5W 17L)
Yan Sheng (4W 11L)
Lai Jiaxin (1W 20L)
Kuang Li (0W 1L)

2016 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 10th

PLAYERS
Zhu Linfeng (8 Wins 19 Losses)
Yan Sheng (6W 12L)
Lai Jiaxin (5W 13L)
Xu Ruifeng (5W 21L)

2015 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 6th

PLAYERS
Zhu Linfeng (9 Wins 3 Losses)
Xu Ruifeng (5W 6L)
Lai Jiaxin (4W 5L)
Tang Yushi (0W 1L)

2014 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 10th

PLAYERS
Zhu Linfeng (9 Wins 18 Losses)
Zheng Peifeng (4W 12L)
Chen Xi (4W 10L)
Lai Jiaxin (0W 7L)

2013 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 9th

PLAYERS
Qiu Yike (10 Wins 19 Losses)
Zhu Linfeng (6W 10L)
Wang Jianjun (5W 7L)
Xu Ruifeng (3W 20L)

2012 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 8th

PLAYERS
Xu Ruifeng (6 Wins 17 Losses)
Qiu Yike (6W 19L)
Zhu Linfeng (3W 10L)
Lai Jiaxin (1W 3L)
Zhang Yu (0W 4L)

2011 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 7th

PLAYERS
Qiu Yike
Xu Ruifeng
Zhang Yu
Zhu Zhou

2010 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 9th

PLAYERS
Qiu Yike (12 Wins 14 Losses)
Xu Ruifeng (3W 12L)
Jun Mizutani (1W 2L)
Jin Yixiong (0W 2L)

2009 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 5th

PLAYERS
Hao Shuai (17 Wins 9 Losses)
Qiu Yike (8W 14L)
Xu Ruifeng (1W 1L)
Wang Jianjun (Doubles 10W 8L)

2008 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 5th

PLAYERS
Qiu Yike (6 Wins 8 Losses)
Hao Shuai (5W 5L)
Li Ching (1W 1L)

2007 CHINESE SUPER LEAGUE
Won the bronze medals

PLAYERS
Ma Long (26 Wins 5 Losses)
Qiu Yike (8W 10L)

2006 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 9th

PLAYERS
Zhao Peng
Joo Sae-hyuk
Ryu Seung-min
Wang Jianjun
Chen Junji

2005 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 9th

PLAYERS
Wang Jianjun
Ryu Seung-min
Zhao Peng
Ye Ruoting
Cem Zeng

2003/04 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 6th

PLAYERS
Wang Jianjun
Qiu Yike
Joo Sae-hyuk
Cem Zeng
Ye Ruoting

2002 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 11th

PLAYERS
Wang Jianjun
Ye Ruoting
Chen Junji
Zhao Peng
Martin Bratanov

2000/01 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 7th

PLAYERS
Chen Jian
Sun Ting
Ye Ruoting
Chen Junji
Ryu Seung-min