Jiangsu Zhongchao TTC


Jiangsu, China
Founded in 2000


Jiangsu Zhongchao TTC won the silver medals in the Chinese Super League in 2014. Table tennis stars, such as Ma Lin, Timo Boll and Dimitrij Ovtcharov have represented club in the past.

ACCOLADES

Chinese Super League
(2014)

SEASONS

2022 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 9th

PLAYERS
Yang Shuo (2 Wins 2 Losses)
Liu Yebo (1W 8L)
Sun Jiayi (0W 2L)
Yu Heyi (0W 6L)
Hu Dongshen (0W 8L)

2021 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 8th

PLAYERS
Sun Wen (5 Wins 5 Losses)
Zhang Yudong (2W 3L)
Yang Shuo (1W 5L)

2020 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 9th

PLAYERS
Zhang Yudong (3 Wins 8 Losses)
Sun Wen (3W 11L)
Yang Shuo (1W 10L)
Lin Chen (0W 1L)

2018/19 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 9th

PLAYERS
Sun Wen (12 Wins 17 Losses)
Zhang Yudong (10W 17L)
Lin Chen (6W 5L)
Yang Shuo (3W 8L)
Dimitrij Ovtcharov (3W 5L)
Kong Lingxuan (1W 7L)

2017/18 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 9th

PLAYERS
Zhang Yudong (13 Wins 15 Losses)
Kong Lingxuan (8W 16L)
Cai Wei (4W 10L)
Sun Wen (3W 9L)
Yang Shuo (0W 7L)
Lin Chen (0W 1L)
Wang Helin (0W 1L)

2016 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 7th

PLAYERS
Zheng Peifeng (13 Wins 15 Losses)
Kong Lingxuan (11W 13L)
Cai Wei (8W 10L)
Chuang Chih-Yuan (4W 12L)
Sun Wen (0W 5L)
Zhang Yudong (0W 1L)
Yang Shuo (0W 1L)

2015 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 9th

PLAYERS
Zheng Peifeng (4W 12L)
Cai Wei (3W 4L)
Lin Chen (2W 4L)
Dimitrij Ovtcharov (2W 4L)
Kong Lingxuan (2W 2L)
Cheng Jingqi (0W 3L)

2014 CHINESE SUPER LEAGUE
Won the silver medals

PLAYERS
Zhang Chao (19 Wins 10 Losses)
Cui Qinglei (13W 8L)
Lin Chen (12W 7L)
Dimitrij Ovtcharov (11W 10L)
Wu Jiaji (0W 1L)

2013 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 5th

PLAYERS
Ma Lin (17 Wins 12 Losses)
Timo Boll (8W 3L)
Lin Chen (8W 3L)
Xu Hui (5W 2L)
Cai Wei (2W 3L)
Wu Jiaji (2W 5L)
Chen Qi (2W 9L)

2012 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 5th

PLAYERS
Ma Lin (15 Wins 13 Losses)
Chen Qi (8W 13L)
Lin Chen (5W 6L)
Xu Hui (4W 8L)

2011 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 7th

PLAYERS
Chen Qi
Lin Chen
Lei Zhenhua
Jin Yixiong
Yo Kan

2010 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 7th

PLAYERS
Chen Qi (14 Wins 10 Losses)
Zhan Jian (5W 2L)
Lin Chen (3W 11L)
Yo Kan (0W 2L)
Miao Xiangyang (0W 1L)

2009 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 7th

PLAYERS
Chen Qi (21 Wins 12 Losses)
Lin Chen (5W 9L)
Zhu Jiang (1W 5L)
Shan Mingjie (0W 8L)

2008 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 6th

PLAYERS
Chen Qi (15 Wins 5 Losses)
Lin Chen (3W 4L)
Shan Mingjie (1W 0L)
Zhu Jiang (0W 4L)

2007 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 7th

PLAYERS
Chen Qi (11 Wins 13 Losses)
Lin Chen (5W 5L)
Zhu Jiang (5W 5L)
Shan Mingjie (3W 10L)

2006 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 6th

PLAYERS
Zhang Chao
Michael Maze
Guo Keli
Zhang Yong

2005 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 8th

PLAYERS
Chen Qi
Yan Sen
Shan Mingjie
Lin Chen
Zhu Jiang

2003/04 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 4th

PLAYERS
Ko Lai-chak
Chen Qi
Shan Mingjie
Zhu Jiang