Shantou Mingrun TTC


Shantou, China
Founded in 2020


Shantou Mingrun TTC is a newly founded table tennis club that saw its debut in the Chinese Super League in 2020 season.

ACCOLADES

Chinese Super League
(2020)

SEASONS

2022 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 6th

PLAYERS
Lin Gaoyuan (6 Wins 3 Losses)
Xu Haidong (4W 4L)
Li Yijie (1W 3L)
Fan Shengpeng (0W 1L)
Ma Te (0W 1L)

2021 CHINESE SUPER LEAGUE
Won the bronze medals

PLAYERS
Fan Zhendong (7 Wins 2 Losses)
Lin Gaoyuan (4W 4L)
Xu Haidong (2W 3L)
Fan Shengpeng (1W 0L)
Ma Te (1W 0L)

2020 CHINESE SUPER LEAGUE
Won the bronze medals

PLAYERS
Lin Gaoyuan (14 Wins 3 Losses)
Sai Linwei (6W 6L)
Zhou Yu (5W 6L)
Ma Te (2W 0L)