Tianjin TTC


Tianjin, China
Founded in 2000


Tianjin TTC has won one Chinese Super League title. World Table Tennis champions, such as Ma Long, Lin Gaoyuan and Fang Bo have represented club in the past.

ACCOLADES

Chinese Super League
(2019)
(2012)

SEASONS

2018/19 CHINESE SUPER LEAGUE
Won the gold medals

PLAYERS
Fang Bo (19 Wins 11 Losses)
Lin Gaoyuan (16W 16L)
Zhu Linfeng (11W 8L)
Ma Te (7W 1L)
Ren Hao (4W 9L)

2017/18 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 5th

PLAYERS
Ma Long (24 Wins 5 Losses)
Lin Dingshuo (10W 13L)
Ma Te (8W 5L)
Cheng Jingqi (6W 13L)
Fang Yinchi (1W 5L)

2016 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 8th

PLAYERS
Ma Te (11 Wins 9 Losses)
Lin Dingshuo (8W 14L)
Wei Shihao (5W 12L)
Fang Yinchi (3W 14L)
Yu Xinhang (1W 11L)

2015 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 8th

PLAYERS
Lin Dingshuo (3 Wins 5 Losses)
Wei Shihao (3W 5L)
Ma Te (1W 5L)
Chuang Chih-Yuan (1W 7L)

2014 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 7th

PLAYERS
Li Ping (13 Wins 7 Losses)
Kong Lingxuan (13W 14L)
Ma Te (11W 12L)
Chuang Chih-Yuan (8W 12L)

2013 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 6th

PLAYERS
Hao Shuai (12 Wins 13 Losses)
Li Ping (9W 11L)
Chuang Chih-Yuan (6W 5L)
Cheung Yuk (5W 13L)
Pan Deng (1W 3L)

2012 CHINESE SUPER LEAGUE
Won the bronze medals

PLAYERS
Hao Shuai (20 Wins 9 Losses)
Lei Zhenhua (7W 22L)
Hu Bin (6W 9L)
Jörgen Persson (2W 8L)

2002 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 12th

PLAYERS
Hao Shuai
Qiu Yike
Li Ping
Yao Xin
Li Yan