Guangdong TTC

Guangdong, China
Founded in 2020


Guangdong TTC is a table tennis club that won the Chinese Super League title in 2004 season, led by Ma Lin.

ACCOLADES

Chinese Super League
(2004)
(2002)

SEASONS

2014 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 8th

PLAYERS
Liu Jikang (15 Wins 16 Losses)
Yin Hang (10W 20L)
Liu Yanan (6W 19L)
Liu Weiheng (0W 3L)
Wang Yang (0W 4L)

2013 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 8th

PLAYERS
Liu Jikang (9 Wins 15 Losses)
Dimitrij Ovtcharov (7W 4L)
Yin Hang (4W 16L)
Song Hongyuan (1W 13L)
Li Yang (1W 3L)
Hu Bin (0W 4L)

2005 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 10th

PLAYERS
Zhang Chao
Timo Boll
Qin Zhijian
Ling Weichao

2003/04 CHINESE SUPER LEAGUE
Won the league

PLAYERS
Ma Lin
Zhang Chao
Tan Ruiwu
Ling Weichao

2002 CHINESE SUPER LEAGUE
Won the silver medals

PLAYERS
Zhang Chao
Qin Zhijian
Tan Ruiwu
Ko Lai-chak
Chiang Peng-lung

2000/01 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 8th

PLAYERS
Zhang Chao
Li Ching
Ling Weichao
Jia Jia

2000 CHINESE SUPER LEAGUE
Finished 5th

PLAYERS
Lin Zhigang
Li Ching
Ko Lai-chak